Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Shelterbyg ApS
Shelterbyg ApS
Teglværksvej 3
7540 Haderup
TLF: +45 92 92 98 88
CVR: 31593425


Forbehold
Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme tryk- og tastefejl, og vi tager forbehold herfor.

Betaling af varer
Shelterbyg Aps har altid ret til at tage forudbetaling på det fulde beløb af specielt producerede produkter som shelters og bålhytter, med mindre andet er skriftlig aftalt. Produktionen af produktet igangsættes først når det fulde beløb af ordrebekræftelsen
er registeret på Shelterbygs bank konto eller ved godkendt bankgaranti.

Alle priser på webshoppen er inklusiv moms. Shelterbyg er berettiget til løbende at ændre prissatserne. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o. L. Er Shelterbyg berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser.

Omfattes leverancen af en af Shelterbyg benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

Du har hos Shelterbyg følgende muligheder for betaling. Der kan enten betales med Kreditkort og Bankoverførsel. Ved bankoverførsel sender Shelterbyg en faktura der skal betales inden 8 dage fra fakturaen er modtaget. Ved forsinket betaling beregnes morarente iht. Diskontoen pr. Påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Shelterbygs betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Shelterbyg til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. Hvis ikke betalingen er modtaget, inden 7 kalenderdage, sendes første rykker. Ved rykkeprocedure pålægges der gebyr iht. Gældende ret.

Online betaling
Shelterbyg ApS modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard. Shelterbyg ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende. Shelterbyg ApS's egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Bankoverførsel
Alle beløb skal overføres til vores bankkonto i Ringkøbing Landbobank med følgende oplysninger: 7670 10108527. Faktura/ordre nr. Skal påføres af betaler. Du kan også kontakte os på mail: info@shelterbyg.dk eller på telefon: +45 9292 9888.

Levering
Forventet leveringstid og leveringssted vil fremgå af produktbeskrivelsen. Der kan dog opstå forhold, som medfører forsinkelse eller hurtigere levering helt op til den forventede leveringsuge. I sådanne tilfælde vil køber blive adviseret hurtigst muligt omkring den nye tidsplan. Dette giver dog ikke mulighed for at ændre i ordrebekræftelsen indtil godkendt byggetilladelse. Skulle vi modtage en godkendt byggetilladelse før forventet termin, forbeholder vi os retten til, om muligt, at fremrykke tidsplan med henblik på hurtigere levering. Køber vil i et sådant tilfælde blive adviseret herom.
Læs mere om levering her.

Fortrydelsesret
I overensstemmelse med forbrugeraftaleloven, har forbrugeren som hovedregel fortrydelsesret (jvf. § 13). Ifølge § 14, 3 p. Gælder hovedreglen dog ikke for varer, der er specielt producerede og som på grund af deres beskaffenhed ikke kan tilbageleveres, f. Eks. Shelters og bålhytter som fremstilles på bestilling. Da alle vores shelters, bålhytter og muldtoiletter hos Shelterbyg er specialfremstillede til de enkelte kunde, kan ordren ikke byttes, returneres eller ændres efter køb. Dette gælder for vores shelters, bålhytter, samt øvrige specielt producerede produkter.

Andre produkter
Hvad angår øvrige produkter (såsom myggenet) ydes fuld returret på alle varer med mindre andet er angivet ved den enkelte vare. Dog skal varen returneres i original emballage og i ubrugt og ubeskadiget stand senest 14 dage efter modtagelse hos kunden. Varer der returneres skal ledsages af original faktura og leveres uden omkostninger for Shelterbyg ApS. Udgifter til levering/fragt på din ordre returneres ikke, såfremt du ønsker at returnere varen.

Reklamationsret
Shelterbyg yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Shelterbyg indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres til reparation, ombytning eller efter aftale evt. Kreditering. Shelters, bålhytter, m. M. Er bygget af træ. Vejrforhold som for eksempel vind, regn, varme og kulde kan påvirke materialerne. Ved uisolerede løsninger kan der derfor også opstå mindre utætheder, med vandindtrængen til følge. Sådanne mindre utætheder udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettiget.

Ved returnering kontaktes virksomheden:
Shelterbyg ApS
Teglværksvej 3
TLF: +45 92 92 98 88
Mail: infor@shelterbyg. Dk

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. For at du kan indgå aftale med Shelterbyg ApS, har vi brug for følgende oplysninger:. Navn. Adresse. Telefonnummer. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Shelterbyg ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Shelterbyg ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige i Shelterbyg ApS er: Jon Thomsen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret hos Shelterbyg ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@shelterbyg.dk

Cookies
På https://shelterbyg.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://shelterbyg. Dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Shelterbyg ApS's hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse
Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/ 

Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet. Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1. 110 kr. Og højst 100. 000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec. Europa. Eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@shelterbyg.dk