Kalmar shelter - stor 5,0 m i byggesæt

Vi har mange tilfredse kunder, herunder FDF i Glyngøre. Efter opførsel af et stort kalmar shelter med ret tag, modtog vi følgende fra Frits Sørensen, som vi har fået tilladelse til at dele her på hjemmesiden:

"Dette er bare til din orientering.

Så er shelteren rejst, tagpap er afsluttet i dag. Et par kommentarer til samlevejledning og det leverede byggemateriale:

  • Noget meget fint byggemateriale (tømmer og planker)
  • Korrekt og passende mængde af alt
  • Alt passede i de rigtige længder, dog måtte vi lige save ca. 2 cm af et spær afstandsstykke (nr. 15)
  • God og vel beskreven byggevejledning og billeder
  • Tegning 2: Angiv måske et cirka mål på afstand fra ’front til forreste sokkelstykke’. Men skriv at endelig placering af forreste sokkel foretages på tegning 7.
  • Tegning 22: Mangler skruestørrelse til fastgørelse af 3-kant lister
  • Tegning 26: Mangler skruestørrelse til fastgørelse af dækbrædt

Hvis du måske vil gøre bare lidt yderligere for kunden der selv samler og bygger, synes jeg det vil være en god hjælp, såfremt du mærker samtlige dele med nummer på den ene ende – altså det nummer der fremgår af styklisten og samlevejledningen. På en eller anden måde, har du jo formodentlig alligevel fat i styklisten i forbindelse med opskæring og afkortning, så bare lige et nummer på tømmeret når den enkelte del er færdig. Jeg valgte at gennemføre denne nummerering, inden vi påbegyndte arbejdet. Vi har brugt ca. 50 arbejdstimer, 2-3 mand fordelt over 3 dage.

God weekend.

FDF Glyngøre
Frits Sørensen
Tlf 24851094"


Vi takker Frits for den meget udførlige mail, som har hjulpet os i udformningen af senere vejledninger i opsætning af shelter.

Læs flere kundecases her