Regler for shelter i haven

Det kan være overvældende at finde rundt i de forskellige regler for shelter i haven. Hvor må de placeres? Tæller de med i bebyggelsesprocent? Hvordan søger jeg tilladelse?
Alt det hjælper Shelterbyg dig med at få styr på her.
Og er det stadig forvirrende, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Indholdsfortegnelse

 • Byggetilladelse til shelter
 • Shelter som opholdsrum
 • Shelter som sekundær bebyggelse

Byggetilladelse til shelter

Det er den enkelte kommune, der udsteder en byggetilladelse til shelter i privat have. Og det kan være forskelligt, hvordan kommunerne ser funktionen af en shelter.

Langt de fleste kommuner klassificerer shelters som opholdsrum ud fra Byggelovens § 2, stk. 2. og vejledningen hertil, som specificerer regler om shelters og andre små bygninger. Her kræves der en byggetilladelse, udstedt af kommunen.

Hvis din shelter derimod opfattes som en sekundær bebyggelse, på linje med et skur eller lignende, kræver det kun byggetilladelse i nogle tilfælde.

Den nemmeste måde at få en afklaring om klassifikation, er at kontakte kommunen og høre, hvordan de tolker reglerne for shelter i haven og hvilken byggetilladelse det kræver.
Du kan læse om de forskellige regler herunder:

Shelter som opholdsrum

Hvis din kommune mener en shelter skal registreres som opholdsrum, skal du være opmærksom på følgende:

 • byggetilladelse
 • at den samlede byggeprocent ikke overstiger den tilladte bebyggelsesprocent på grunden
 • afstand til skel

 

Byggetilladelse - hvordan

Du kan søge om byggetilladelse til din shelter direkte på https://www.bygogmiljoe.dk/
Her får du masser af vejledning og tips til at udfylde din ansøgning.

Shelterbyg leverer alt, der skal bruges til byggetilladelsen. Du får snit- og facadetegning sendt med fra Shelterbyg, som kan vedlægges ansøgningen.

 

Samlet byggeprocent

Normalvis er byggeprocenten på 30 % for parcelhuse og 15 % for sommerhuse.
Det er dog en god ide at kigge i lokalplanen, for at se om andre regler gælder for dit specifikke område.

 

Afstand til skel

Når en shelter registreres som opholdsrum, gælder der samme regler som en udbygning eller et annex. Det betyder, at det skal placeres mindst 2,5 m fra skel, og at højden holder sig under 1,4 x afstand til naboskel og sti.

 

Undtagelser fra reglement

I 2021 blev det vedtaget, at selvom man skal følge bygningsreglementet, skal man ikke længere oplyse om brand- og konstruktionsklasser, når man bygger en shelter. Det er heller ikke længere et krav at have en certificeret rådgiver tilknyttet.

Shelter som sekundær bebyggelse

Når kommunen bestemmer en shelter skal registreres som sekundær bebyggelse, skal du ikke have en byggetilladelse. Du skal dog følge reglerne fra bygningsreglementet:

 • afstand til skel (2,5 meter gælder kun, hvis toppen er over 2,5 meter over terræn)
 • bebyggelsesprocent (50 % for samlet sekundær)
 • samlet max 12 meter i skel
 • regnvand på egen grund
 • ingen døre/vinduer mod skel